panelen-3-8458.jpg

Isolatiepanelen

Project: transporteren en koelen van grote isolatieplaten met hergebruik van bestaande machines en installaties.

Over onze klant:
Unilin Insulation ontwikkelt en produceert geïsoleerde panelen voor de bouw op basis van PU. Als gevolg van nieuwe wettelijke eisen worden deze panelen steeds dikker om te voldoen aan hogere isolatiewaarden.

Projectomschrijving:
Vraag aan Verhoeven Oss was om een systeem te ontwikkelen waarin de panelen op variabele lengtes tot 12 m. lang individueel konden worden gekoeld. Dit zou dan moeten plaatsvinden tussen de afkortzaag en de palletiser. Tevens werd als eis gesteld dat de productie volgorde first-in  first-out moest blijven bestaan. De nieuwe lijn moest binnen de bestaande hal worden opgesteld, alleen een verhoging van het dak was voorzien. Indien mogelijk moesten delen van de oude lijn worden hergebruikt om het hele project rendabel te houden.

Formeersysteem

Paternoster systeem

Transport systeem

Als oplossing presenteerde Verhoeven Oss een formeersysteem gekoppeld aan de bestaande productielijn. Hier werden de panelen van verschillende lengtes zo geformeerd dat de maximale capaciteit van de koeling kon worden gegarandeerd en tevens fi-fo bleef behouden. Daarna werd een opzet gemaakt voor een paternostersysteem met een stijg- en daaltoren en bovenin een overzetter. Dit deel werd in overleg met een aannemer opgehoogd tot 16 m. Deze machine is op basis van eerdere paternosters gebouwd, waarbij lengte zowel als hoogte zodanig zijn, dat er sprake is van de grootste machine ooit gerealiseerd. In de lijn is tevens een palletiser opgesteld om stapels te kunnen maken en een aftransportsysteem voor de stapels naar de opslag. Deze palletiser is nieuw ontwikkeld op basis van kennis van de klant en stapelt zodanig, dat vervolgmachines deze stapel weer kunnen verwerken.

De uitvoering van het project waarbij voor een deel bestaande machines zijn hergebruikt, moest tussen bestaande productie door worden gerealiseerd. Dit was in goed overleg met de gebruiker en de projectorganisatie van de klant mogelijk. De productie kon na een korte onderbreking weer worden opgestart. Na enkele weken is de installatie overgedragen. De koeling van de panelen zorgt ervoor dat deze kwalitatief beter zijn geworden. Het aantal medewerkers aan de lijn is niet toegenomen. De betrouwbaarheid van de installatie is verbeterd. Ook op het gebied van onderhoud.